veja


veja
1 vejà sf. (4) Jn(Kv), Š, , NdŽ, FrnW, KlbIX109(Krtn); JbL249,327, D.Pošk, N, L, Rtr 1. R, 241, Sut, S.Dauk, K, KBII81, LsB312, LL91,256, , Sn, Rg žema tankia žole užžėlusi pieva, žolynas: Lyguma želianti, veja SD158. Lygi sužėlusi pieva bus vejà, t. y. susivijusi žolė J. Ant vejõs atsigulti KII120. Minkšta tamsiai žalia veja traukte traukė pasilsėti J.Balč. Kad nearama yra – vejà Mžk. Gražus ežerėlis, tokias nedidelis, vidurin sala, tep tokia vejà graži Kpč. Turpes teip kasa: vienas uždura, antras meta, keturi nešio[ja] i kriauna an vejõs Brs. Matai, vejìkė tokia DūnŽ. Kartą atradęs jauną karaliaus sūnų an vejùtės besibovijantį (ps.) Tlž. Sėsk po ąžuolėliu, žaliuoja vejelè, tai pasilsėsi (d.) DrskŽ. Ant tėvo dvaro didžiojo pažėlė žalia vejelė LTR(Zp). Ant kalno, ant aukščiausio nežėlė vejelė žalioji LTR(Mrj). Sunku žemei be vejelės, kaip man jaunai be seselės LTR(Švn). Par lauką jojau – vejẽlė žaliavo JD509. An kalno vejelė, pakalnėj upelė TDrIV19(Vlk). Aplink ugnį ant vejelės jaunimelio šokta (d.) Str. Sėskis ant vejelè, pailsink rankeles (d.) Dr. Kelk, mergyte, nemiegok, žalią vẽją nusišluok LB23. Kiemo veja žydėjo, kad šlavėją regėjo D60. O dūzga, dreba kiemužio vejužė̃lė, jau ir važiuoja mūs jaunoji seselė JV581. Neduok žirgui visą valią, neskraidyk vejelėj N217. Pavelyk manei jaunai žalio[je] vejẽlė[je] šokti JV827. Ai šlaviau šlaviau kiemo vejužė̃lę, laukiau jaunų svetelių JV262. Pilių kalnai, arba piliakalniai, dar ir iki šiai dienai vejomis apsipuošę niūkso A1883,39. | Ir pasodindino tą žemėje Babilonijos ant gražios vejos (lygumoje) BBDan3,1. Jis išvedė mane ant (išbraukta rūmo, skliausteliuose lauko, paraštėje ant vejos) (į laisvą, erdvią vietą, į platybes) BBPs18,19. | [Samanų] vejos – tai tankiai susiglaudusių ir apatinėmis stiebo dalimis į dirvožemį įsitvirtinusių samanų sambūriai . Vietomis [didysis plukenis] sudaro grynas povandenines vejas LFII86. Pūvanti augalo dalis kartais būna padengta voratinkliška balkšva grybienos veja . 2. Q232, Sn, Pns, Lkm žema tanki žolė: Velėna su veja ižrauta SD39. Ties vienu upės įlankiu Ilgūnas patėmyjo – lyg suminta pievos veja V.Piet. Gražu, kap [kiemas] vejelè apžėlęs LKT381(Vs). Gražus kiemas, vejelè apaugęs . An tėvelio kapo, an močiutės kapo oi ir išdygo žalioj vejẽlė (d.) Mrs. Kur mudu stovėjom, žemelė drebėjo, kur žodį kalbėjom, vejẽlė neaugo (d.) Prl. Dalgelį imsiu, vejelę kirsiu, pas motulę viešnagėn eisiu LTR(Mrk). Tai ir užaugo tiej vieši keleliai žalia vejele LTR(Vrn). Kapai veja užaugo, bet širdyse žaizdos neužgijo LzP. 3. L, Vaižg(Ms), J.Jabl, Š, ŠT172, NdŽ, Vv viršutinis žemės sluoksnis su žole, velėna: Jau išarė visas vejàs Vl. Vejõs nėra, tad molis i kimba viršuo Mžk. Velėna, arba veja, su žolėmis kyši vietomis iš žemės ir želia . Nuimkit vẽją ir kaskit durpas Plv. Oi tai uždengia mūsų motinėlę po žaliąja vejele I291. 4. I, Kos39, M.Katk, Trg, Up, Gr, Žr ganykla (ppr. aptverta), laidaras: Išleisk kiaules į vẽją Skdv. Vejà užtverta kiauliums palakstyti Grd. Vaikai parvarė bandą į vẽją Vdk. 5. Sut kelias galvijams varyti į ganyklą, išgana, išvara: Čia vejà – par vẽją gydavo karves Jd. 6. Kos27, P, LBŽ, LFIII187, Akm, Žr bot. rūgtis takažolė (Polygonum aviculare): Vejà auga dideliais krūmais DrskŽ. Vejų̃ arbatą reik gerti Tl. Vẽją reik gerti – nu inkstų gerai Rdn. Vejõs žolė nū nervų Vn. 7. LBŽ, LFII284, Aln, Ktk, Kzt bot. paprastasis varputis (Agropyrum repens): Vejà – žolė, katarų metravos šaknys, nemožna išvaisyt Str. Negrėbstysi vejõs – pavasarį plūgo neinkiši Klt. Vejà pasenus – karvė neėda Strn. Žolės priaugo kvietkeliuosu, vejõs kokios Str. Ravėjau ravėjau vẽją Klt. Šita dirva labai vejà ažužėlus Slk. Visą daržą aptraukė vejà Lb. Žiūriu – visas mano rasodinykas vejà užaugęs Ut. Akėjant paskui akėčias vẽjos insikabinę Gmž. Vejõs šaknis [bado metais] valgė žmonys Dglš. Vejẽlė sudegė – žemė purtni pasdarė Klt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Veja — Beschreibung Nachrichtenmagazin Sprache Portugiesisch Verlag Editora Abril S.A. (Brasilien) …   Deutsch Wikipedia

  • Veja — may refer to:*Veja Diena, a Latvian festival *Veja (magazine), A Brazilian weekly newsmagazine *Veja Sneakers, a brand of fair trade sneakers …   Wikipedia

  • Veja — es una revista brasileña (semanal) de información, de distribución nacional, fundada en 1968 y acogida en São Paulo. Fue creada por el periodista italiano radicado en Brasil Victor Civita, con inspiración en la Revista Time. Es publicada por la… …   Enciclopedia Universal

  • veja — vejà dkt. Sužėlė vejà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ‘Veja’ — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Daugiametės svidrės veislė, sukurta Dotnuvos selekcijos stotyje. Tai žemaūgių žolių veislė. Lietuvoje ji nėra ilgaamžė, nes trečiais naudojimo metais labai išretėja. Tinka ganyklų mišiniams. Nupjauta… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • VEJA — venefica mulier apud Horat. Epod. 5. v. 29 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • vejă — VÉJĂ s. v. cocean. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime …   Dicționar Român

  • veja — statusas Aprobuotas sritis želdynai apibrėžtis Lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas. šaltinis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80 3215) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • veja — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Reguliariai žemai pjaunama varpinių žolių pievelė. atitikmenys: angl. grass; grass plot; lawn; sward vok. Rasen, m rus. газон, m; мурава, f; трава, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • veja — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lygi, trumpai kerpama stadionų, sporto aikščių, aikštelių pievelė, išauginta iš tam tikrų žolių rūšių arba mišinių. atitikmenys: angl. lawn vok. Rasen, m; Rasenfläche, f rus. газон …   Sporto terminų žodynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.